Algemeen
Nieuws

STAP-budget: Ontvang €1.000,- subsidie

Gepubliceerd op: 12-04-2022

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen – zowel werkzoekenden als werkenden als ondernemers – kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, iedereen dus. De subsidie heet STAP: Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding

Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen, zoals bijvoorbeeld je heftruckcertificaat, BHV certificaat of een deel van je vrachtautorijbewijs. Met het STAP-budget wil de overheid mensen de mogelijkheid bieden om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden. Bekijk de meest gestelde vragen over de Subsidieregeling STAP-budget  voor meer informatie.

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 is het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar.

Deze aanpassing is gewenst, omdat juist de mensen die het meeste voordeel hebben van een investering in de eigen loopbaan, weinig gebruik maken van deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen.

De overheid wil dat mensen met het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus. Zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

Omscholen en baan houden of wisselen

Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben zij meer kans om een andere baan te vinden. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek, onderwijs en transport juist veel vacatures zijn.

Voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.

STAP-budget aanvragen bij UWV

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden via het STAP portaal het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV.

Voorwaarden STAP-budget

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor het STAP-budget van max. €1.000,-.

  • Je bent ten minste 18 jaar oud en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
  • Je scholing start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
  • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

Opleidingen bij Van Buuren Opleidingen

Delen

Gerelateerde nieuwsberichten

Algemeen

De bestuurders van elektrische bestelbussen moeten tóch een groot rijbewijs hebben. Elektrische best…

Algemeen

Op vrijdag 2 juni organiseert TOP T&L een banenfestival op het terrein van Van Buuren Opleidingen in…