STAP-budget

Per jaar gaan er vanuit de overheid 200.000 tot 300.000 STAP-subsidies toegekend worden. Iedere twee maanden is er ruimte voor een deel daarvan, waarvan de eerste aanvraagmogelijkheid  1 maart  j.l. is geweest.

Van Buuren Opleidingen valt met haar opleidingen onder de tweede aanvraagmogelijkheid  op 1 mei 2022. Zorg dus dat je jouw voorinschrijving bij Van Buuren nu alvast doet. Dan zorgen wij dat jij vanaf 1 mei het STAP-budget kunt aanvragen bij het UWV.

Wie kan STAP-budget aanvragen?

  • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je bent in loondienst of ondernemer of je hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering (met uitzondering van het Levenlanglerenkrediet).
  • Je opleiding start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
  • Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-subsidie gekregen en er is nog budget beschikbaar

Stap 1 Schrijf je in via Van Buuren voor een STAP opleiding

Bij Van Buuren Opleidingen kun je vanuit de branche Transport & Logistiek de volgende opleidingen met STAP-budget kiezen. Schrijf je in via de STAP-inschrijving op deze pagina in en  wij sturen jou na inschrijving het STAP-aanmeldbewijs.

 

Opleidingen en cursussen

Rijbewijzen beroepschauffeur

ADR-certificaat

Rijopleiding C met Code95

Chauffeur Autolaadkraan Laden en Lossen                                                       

Rijopleiding C zonder     Code95                    

Ladingzekeren 

Rijopleiding E bij C

VCA Basis

 

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck 

 

Veiligheidscertificaat Reachtruck 

 

Fysieke belasting

 

Criminaliteitspreventie

 

Rijoptimalisatie 

 

Sociale Veiligheid en omgaan met stress

 

Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden

 

Chauffeur LZV

 

 

Staat de opleiding die je graag wilt volgen er niet tussen?   Dan  is   STAP-budget   via ons helaas   niet mogelijk .

 

Stap 2 Vraag op tijd via UWV het STAP budget aan

Zodra de aanvraagronde van het UWV is geopend op 01 mei ga je naar het STAP-portaal van het UWV. Zoek hier de juiste opleiding van Van Buuren. Met het STAP-aanmeldbewijs van Van Buuren kan je nu jouw persoonlijke STAP-budget aanvragen.

Stap 3 UWV stuurt jou een bericht over de voortgang van jouw aanvraag

Binnen 4 weken stuurt het UWV jou een bericht over de status van jouw aanvraag. Is de aanvraag goedgekeurd? Dan krijgen wij ook bericht van het UWV en gaan we direct voor jou aan de slag. Binnen 2 werkdagen na goedkeuring krijg je bericht van ons. Is de aanvraag niet goedgekeurd? Laat het ons weten, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

STAP-inschrijving

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Welke letter mist in ons logo?

Veel gestelde vragen

Kun je STAP-budget krijgen als je werkgever ook meebetaalt?   Als je ook vanuit een andere bron geld krijgt om de scholing mee te financieren, dan wordt het STAP-budget met dat bedrag verlaagd. Dit moet je aangeven bij de aanvraag.

 

Hoe wordt het STAP-budget aangevraagd? Het STAP-budget kan digitaal worden aangevraagd via het STAP-portaal van UWV. Voordat het STAP-budget wordt aangevraagd moet je je bij ons hebben ingeschreven. Na inschrijving zullen we een STAP aanmeldingsbewijs afgeven en dat bewijs moet als bijlage bij de aanvraag voor een STAP-budget worden geüpload.

 

Wat gebeurt er als het budget op is? Als bij de aanvraag van het STAP-budget blijkt dat in dat tijdvak geen budget meer is om nog een STAP-budget toe te kennen, dan kun je in een volgend tijdvak alsnog het STAP-budget aanvragen. Er zijn jaarlijks zes aanvraagtijdvakken.

 

Wanneer kan ik starten met de opleiding? Het STAP-budget moet altijd worden aangevraagd voorafgaand aan de start van de opleiding. Daarbij geldt ook dat de opleiding moet starten binnen drie maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarbinnen het STAP-budget is aangevraagd.

 

Aan wie wordt het STAP-budget betaald? Het STAP-budget wordt uitbetaald aan de opleider. Nadat de aanvraag is toegekend, wordt er een inkooporder naar de opleider gestuurd waar de deelnemer staat ingeschreven

 

Wat gebeurt er als de scholing meer kost dan € 1000? Wanneer de cursus of opleiding die je wilt volgen meer kost dan € 1000, dan zul je de meerkosten zelf moeten betalen. Van Buuren zal dan een factuur aan UWV sturen voor het deel dat door middel van het STAP-budget betaald wordt en zal apart een factuur aan jou sturen voor het voldoen van het resterende bedrag.

 

Wat gebeurt er als je de scholing niet kan volgen of niet kan afronden? Als je de cursus of opleiding niet kan starten of kan afronden, dan bestaat er geen recht op subsidie. Dit moet je zo snel mogelijk aan UWV doorgeven. Als je niet meedeelt dat je de opleiding niet kan afronden, dan bestaat de kans dat je voor een periode van maximaal 2 jaar wordt uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

 

Wat gebeurt er nadat de scholing is afgerond? Nadat de scholing is afgerond zal de subsidie door UWV moeten worden vastgesteld. Dat betekent dat UWV controleert of aan alle verplichtingen is voldaan en de subsidie definitief toekent.