Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om te helpen

Heb je een klacht? Laat het ons weten

Van Buuren doet er, als team, alles aan om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. Desondanks kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over (een onderdeel) van onze dienstverlening. Een tevreden klant is voor ons heel erg belangrijk, daarom horen wij graag van je waar je tegen aan loopt of niet tevreden over bent.

Wij helpen je in vertrouwen

Vertrouwenspersoon - Liever geen klacht, maar wil je wel iets kwijt?

Misschien loop je tijdens je opleiding ergens tegenaan waar je niet per sé een klacht over wil indienen, maar wat je wel vervelend vindt en wat je graag anders ziet. Jouw rijopleiding moet je natuurlijk met plezier en een goed gevoel doen.

Bij Van Buuren Opleidingen hebben wij een vertrouwenspersoon, waar je een mail naartoe kunt sturen die jouw punt(en) vertrouwelijk zal behandelen.
Zo kun je naar alle tevredenheid je opleiding vervolgen!

Wil jij iets aan ons kwijt? Mail naar vertrouwen@vanbuuren.nl en wij pakken het op!

Hoe dien je een klacht in?

Om jouw klacht het best mogelijk te behandelen vragen wij je om jouw klacht per e-mail of per post te sturen naar Van Buuren.

Per e-mail: melanie@vanbuuren.nl of onderstaand formulier.
Per post:
Hoofdkantoor Van Buuren Opleidingen
T.a.v. Mevr. M. van Zandvoort
Marienhoef 11
3851 ST Ermelo

Nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, krijg je binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst, waarna jouw klacht direct in behandeling wordt genomen.

Deze procedure start met informatie verzamelen bij degene die betrokken is bij de klacht. Hierna nemen wij contact met je op om jouw klacht nader toe te lichten. Uiteindelijk wordt er aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeren wij jou schriftelijk hierover. Deze reactie volgt binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst. Als er
een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal je hiervan, binnen de gestelde termijn, in kennis worden gesteld. Er zal een indicatie worden gegeven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven.

Er is sprake van een geschil, zodra Van Buuren Opleidingen of jij dat nadrukkelijk aan de elkaar kenbaar hebben gemaakt. Alle geschillen, voortvloeiend of verband houdende met de gevolgde of te volgen opleiding, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijk rechter in wiens ambtsgebied de betreffende vestiging is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bewaartermijn van ons klachtenadministratie is 7 jaar.

Vul onderstaand formulier in en wij komen er z.s.m. bij je op terug.

    privacybeleid*