Nieuws

Wijzigingen nascholing code 95 per 13-09-2021

14-10-2021

Er is sinds 13 september jl. nieuwe wetgeving wat betreft de nascholing code 95. Dit zijn de volgende wijzigingen:

  • Iedere beroepschauffeur mag een nascholingscursus één keer herhalen. De overige cursussen moeten uniek zijn.
  • Theoretische cursussen waarvan dagdelen over meerdere dagen verdeeld worden, moeten op aaneengesloten dagen (m.u.v. zon- en feestdagen) plaatsvinden. 
  • Een beroepschauffeur mag maximaal twaalf uur e-learning volgen in het kader van code 95.
  • Er mag in de nascholingscyclus slechts één opleiding uit andere verordeningen en richtlijnen meetellen voor zeven uur nascholing.

Variatie binnen de nascholingscursussen

Vanaf 13 september 2021 mag binnen een nascholingscyclus van 35 uur nog maar één cursus herhaald worden.
Elk jaar dezelfde cursus herhaling dus niet meer. Een meerdaagse cursus (bijvoorbeeld ADR) mag maximaal één keer per cyclus worden gevolgd.

Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de ‘U03-1 Lading zekeren’ twee maal in een nascholingscyclus. De drie overige cursussen moeten uniek zijn.

Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de ‘U16-2 Heftruck’. Deze cursus bestaat uit 2 nascholingsdagen die beide meetellen voor 7 uur. Deze cursus mag niet worden herhaald in de nascholingscyclus.

Overgangsregeling voor variatie binnen de nascholing
Heb je voor de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving een nascholingscursus meerdere keren herhaald?
Geen zorgen, deze nascholingsuren blijven geldig. Diezelfde cursus mag echter na de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving niet nogmaals herhaald worden binnen dezelfde nascholingscyclus van 35 uur.

Voorbeeld 3: Een chauffeur volgt in 2018, 2019 en 2020 de cursus ‘U19-1 Leefstijl’. In 2021 kan deze dus niet nog een keer worden gevolgd binnen dezelfde nascholingscyclus, maar die 21 uur aan nascholing gaat niet verloren voor de chauffeur door de wijzigingen in de Richtlijn.

Theoretische cursussen op aaneengesloten dagen

Theoretische cursussen waarvan dagdelen over meerdere dagen verdeeld worden, moeten vanaf 13 september 2021 op aaneengesloten dagen (met uitzondering van zon- en feestdagen) plaatsvinden.
Voor praktijktrainingen en nascholingscursussen met e-learning blijven de gebruikelijke tien kalenderdagen van kracht.

Voorbeeld 1: Een cursus ‘U21-1 EHBO onderweg’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 17 september 2021. Dan moet dagdeel B plaatsvinden op 18 september 2021.

Voorbeeld 2: Een cursus ‘W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR)’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 17 september 2021. Dan mag dagdeel B tot 10 kalenderdagen na 17 september 2021 plaatsvinden.

Geen overgangsregeling voor opgeknipte cursussen
Er is voor opgeknipte cursussen geen overgangsregeling. Dit betekent dat het niet mogelijk is om voor een theoriecursus een dagdeel A plaats te laten vinden op bijvoorbeeld 30 juni 2021 en dagdeel B op 17 september 2021.

Limiet aantal uren e-learning

Het maximaal aantal uren wat via e-learning gevolgd mag worden, wordt vanaf 13 september 2021 verlaagd naar 12 uur. Een e-learning mag uit vier uur bestaan dus dit zijn maximaal 3 e-learnings.

Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt 3 cursussen met elk 4 uur e-learning en heeft daarmee zijn maximum bereikt. De 2 resterende cursussen mogen geen e-learning bevatten.

Overgangsregeling e-learning
Heb je voor 13 september 2021 meer nascholingsuren via e-learning gehaald? Geen zorgen, deze nascholingsuren blijven geldig. Echter kun je na de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving niet nogmaals e-learning volgen binnen dezelfde nascholingscyclus van 35 uur.

Voorbeeld 2: Een chauffeur heeft in 2020 reeds 4 cursussen gedaan met elk 4 uur aan e-learning. Dat is in totaal 16 uur. Deze gevolgde nascholingsdagen blijven behouden, maar na 13 september 2021 voor de resterende cursus in de nascholingscyclus kan geen cursus meer gevolgd worden met e-learning.

Opleidingen volgens andere EU-wetgeving

Vanaf 13 september 2021 mag één opleiding uit andere verordeningen en richtlijnen meetellen voor zeven uur nascholing. Denk hierbij aan de cursus Vee en Pluimvee of ADR. De uitzondering hierop is de cursus ADR. De varianten Basis + Tank en Basis + Tank + Klasse 1&7 telden voorheen voor 28 uur mee, maar vanaf de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving voor 14 uur. 

Heb je voor de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving meer nascholingsuren met de cursus ADR gehaald? Geen zorgen, deze nascholingsuren blijven geldig. Echter kun je na de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving geen uren volgen voor de cursus ADR binnen dezelfde nascholingscyclus van 35 uur.

Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de cursus ‘U01-2 ADR’ (nu nog U01-4 ADR’) bestaande uit 2 dagen = 14 uur. Deze chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet ook nog een cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’ volgen.

Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’. De chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet nog één nascholingsdag van de cursus ‘U01-2 ADR’ laten meetellen.

Over ons

  • Sinds 1964
  • Professioneel team
  • 100 instructeurs-docenten
  • Landelijke dekking
  • Brede opleider
  • Klant is echt koning

Kunnen wij je ergens mee helpen?

bel 088 - 700 1400
  info@vanbuuren.nl

Klantwaardering

9,2
op basis van 3525 reviews
97% van de klanten beveelt ons aan