ADR Certificaat module Tank

ADR certificaat Tank: voor wie?

Voor kandidaten die de specialisatie vervoer in tanks willen halen op hun ADR-certificaat.

 

De opleiding

De cursus voor het behalen van een ADR certificaat Tank bestaat alleen uit een theoretisch gedeelte.

Onderwerpen:

•         Het  gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading;

•         Specifieke voorschriften voor de voertuigen;

•         Algemene theoretische kennis van de diverse laad- en lossystemen;

•         Specifieke aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen.

 

CCV examen ADR Tank
Het examen zien er als volgt uit:

·         Het theorie-examen duurt 30 minuten en bestaat uit 15 vragen

          (10 gesloten vragen Tankvervoer algemeen en 1 case met 5 vragen)

 

Het certificaat is 5 jaar geldig.

 

Cursusduur

·         ADR module Tank               1 dag                     (  7 uur nascholing)

·         Examen CCV

 

Kosten

·         € 195,00 ADR module Tank (incl. CCV examen)

 

Subsidie

Bedrijven die afdragen aan SOOB komen in aanmerking voor een subsidie op de cursusprijs.

Deze SOOB-subsidie bedraagt € 75,-.