ADR Certificaat Basis + Tank + Klasse 1 en 7

Initieel en verlenging

ADR certificaat: voor wie?

Het basiscertificaat is verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren boven de vrijstellingsgrens. En  die de specialisatie vervoer in tanks en Klasse 1 en 7 willen halen op hun ADR-certificaat.

De opleiding

De cursus voor het behalen van een volledig ADR certificaat bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Theoretische onderwerpen zijn o.a.:

·         Algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is;

·         Preventieve en veiligheidsmaatregelen die passen bij de verschillende soorten van gevaar;

·         Wat de doen na een ongeval (eerste hulp, e.d.);

·         Kenmerking, etikettering, grote etiketten en kenmerking met oranje borden;

·         Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container;

·         Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen;

·         Beperkingen van het verkeer in tunnels en instructies aangaande het gedrag in tunnels;

·         Bewustzijn voor de beveiliging;

·         Verpakkingen;

·         Het  gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading;

·         Specifieke voorschriften voor de voertuigen;

·         Algemene theoretische kennis van de diverse laad- en lossystemen;

·         Specifieke aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen;

·         De specifieke gevaren die met ioniserende straling verband houden;

·         Specifieke voorschriften inzake verpakking, behandeling, samenlading en stuwage

           van radioactieve stoffen;

·         Te nemen bijzondere maatregelen in het geval van een ongeval waarbij radioactieve stoffen

          betrokken zijn;

·         Overige specifieke voorschriften met betrekking tot het vervoer van radioactieve stoffen.

 

Praktische onderwerpen:

·         Te nemen maatregelen bij een voorval of ongeval;

·         Eerste hulp;

·         Brandbestrijding.

 

CCV examen ADR Basis
Het examen zien er als volgt uit:

•         Het theorie-examen duurt 45 minuten en bestaat uit 25 vragen

          (15 gesloten vragen algemeen en 2 cases met elk 5 gesloten vragen)

 

CCV examen ADR Tank
Het examen zien er als volgt uit:

·         Het theorie-examen duurt 30 minuten en bestaat uit 15 vragen

         (10 gesloten vragen Tankvervoer algemeen en 1 case met 5 vragen)

 

CCV examens ADR Klasse 1 en 7
De examens zien er als volgt uit:

•         Klasse 1: Het theorie-examen duurt 30 minuten en bestaat uit 15 gesloten vragen.

•         Klasse 7: Het theorie-examen duurt 30 minuten en bestaat uit 15 gesloten vragen

 

Het certificaat is 5 jaar geldig.

 

Cursusduur

·         ADR Basis + Tank + Klasse 1 en 7 initieel                           5 dagen                  (28 uur nascholing)

·         ADR Basis + Tank + Klasse 1 en 7 verlenging                 4 dagen                 (14 uur nascholing)            

·         Examens CCV

 

Kosten

·         € 735,00 ADR Basis + Tank + Klasse 1 en 7 initieel  (incl. CCV examens)

·         € 665,00 ADR Basis + Tank + Klasse 1 en 7 Verlenging (incl. CCV examens)

 

Subsidie

Bedrijven die afdragen aan SOOB komen in aanmerking voor een subsidie op de cursusprijs.

Deze SOOB-subsidie bedraagt € 120,-.

Kijk hier voor de agenda van de ADR basis + tank + Klasse 1 en 7 cursus:

Nascholing bij Van Buuren

  • 80 opleidingen
  • Goede trainingen op maat
  • Ervaren praktijk docenten
  • Inzicht dankzij de online tool
  • Ook direct online te boeken
  • In company door heel Nederland

Kunnen wij je ergens mee helpen?

bel 088 – 700 1440
  nascholing@vanbuuren.nl

Klantwaardering

9,0
op basis van 2996 reviews
97% van de klanten beveelt ons aan